Elvana Gjata

+POST  EDIT
+BANNER 

About

More »
Stili i muzikës së Elvanës përmban frymat R&B, Hip Hop dhe Pop. Por, Elvana siç është shprehur edhe vetë neper intervista , nuk ka një zhanër të konsoliduar, por gjithmonë me një larmi të ndryshme këngësh. Stili i tyre është i ndryshëm dhe secila ka projeksionin e vetë, duke mos krijuar kurrë përsëritje.Stili i muzikës së Elvanës përmban frymat R&B, Hip Hop dhe Pop. Por, Elvana siç është shprehur edhe vetë neper intervista , nuk ka një zhanër të konsoliduar, por gjithmonë me një larmi të ndryshme këngësh. Stili i tyre është i ndryshëm dhe secila ka projeksionin e vetë, duke mos krijuar kurrë përsëritje
Age: 28
Nationality: Albanian
Claim to Fame: One line executive summary

Dating History

2 Relationships »
We're not sure. If you know, please let send us a tip...

Lists

21 Lists »
Elvana Gjata appears in the following lists:

FamousFix content is contributed and edited by our readers. You are most welcome to update, correct or add information to this page. Update Information
Elvana Gjata

Main Details

Career

Media

Publicity

Community

Features

Do you like Elvana Gjata?


95,193 views

Discuss

0 Threads »
Start a discussion about Elvana Gjata. Register »
Follow the Elvana Gjata Activity Feed

Top Contributors

See All »
Gresa88 Gresa88 6,445 points
RnRchick RnRchick 119 points
Besarta Besarta 30 points
Queenoftab Queenoftab 22 points
Madekiss Madekiss 5 points
Would you like to contribute? Register »

Popularity


This website is part of the FamousFix entertainment community. By continuing past this page, and by your continued use of this site, you agree to be bound by and abide by the Terms of Use. Loaded in 0.11 secs.
Terms of Use  |  Copyright  |  Privacy
Copyright 2006-2015, FamousFix